- HVEM ER JEG -


Hjem Introduktion Min Bog lektioner videoer illustrationer kontakt Hvem er jeg


 


HVEM ER JEG

- Lidt om mig og min egen udviklingsvej -

 

Jeg er forfatter, forsker og foredragsholder.
Jeg er gift med Susana og vi har 2 dejlige børn, Alexander og Beatriz.
Jeg har skrevet 5 bøger om 'tilværelsen', hvoraf du kan læse om de sidste 2 på denne hjemmeside:

"Menneskehedens Udviklingscyklus", 377 sider, Illustreret, ISBN 978-87-994675-1-8. Se den HER.
"Introduktion til Menneskehedens Udviklingscyklus",76 sider, Illustreret, ISBN 978-87-994675-3-2. Se den HER

I 2012 udgav jeg desuden "Hjertet og Solar Plexus" den kan du læse om på www.heartgallery.dk

Igennem hele mit liv har jeg udforsket tilværelsen og altid følt behovet for at presse mig selv til at søge stadig højere erkendelser. Hele min tilgang til livet er påvirket af forskerens måde at tilegne sig indsigt og viden på.

Jeg forsker jeg i bevidstheden, i livet, i efterlivet og i meningen med livet! Dette er noget som jeg har gjort hele mit liv, og jeg har altid oplevet som en absolut nødvendig at udleve denne forskertrang, for at jeg kunne opfylde formålet med mit liv!

I mit arbejdsliv har jeg været så heldig at have mulighed for at udforske en anden del af livet, nemlig Immunsystemet - med fokus på at lave vacciner mod sygdomme der særligt hærger den fattige del af verden, såsom Tuberkulose, Polio, osv. Det er mit håb at disse kan redde liv, der ellers ville være tabt for verden.

Med hensyn til min forskning i Bevidsthedsudvikling er det mit speciale at opleve Livssammenhænge. At opleve livssammenhænge er ikke det samme som med intellektet at kunne (ind)se en logisk sammenhæng mellem ting og aspekter i livet – eller i dig selv. At opleve en sammenhæng er således en oplevelsesmæssig erkendelse, som ikke skal forveksles med en intellektuel erkendelse. Dette har altid været et talent hos mig, og det er noget som jeg har brugt hele mit liv - og særlig de seneste år under udarbejdelsen af mine to seneste bøger.

Det handler om at åbne sig for livet (og dig selv), om at overgiver sig, om at give kontrollen fra sig og lade sig erobre af livet – og derpå får en oplevelse af nye livssammenhænge – sammen med en erkendelse af disse sammenhænge. En meget speciel og intent proces!

I de sidste par år er sådanne oplevelser taget til sammen med en række af stærke oplevelser der i den grad har ændret mit livssyn og ført til min seneste bog "Menneskehedens Udviklingscyklus"

Nu handler det for mig om at give disse erkendelser fra mig og det gør jeg blandt amdcet via min bog og denne hjemmeside, og så handler det naturligvis om at forske videre!

Det er mit håb at disse indsigter og personlige erkendelser/oplevelser kan hjælpe dig på din egen vej!!

Jes Dietrich

 

 

 

kontakt


"Livsoplevelsen er Sjælen i den Evolutions-struktur
der danner fundamentet for vores udvikling
gennem den nuværende evolutions cyklus
"