- DETTE SITE -


Hjem Introduktion Min Bog lektioner videoer illustrationer kontakt Hvem er jeg

LIvsfelter

 


DETTE SITE

- Hvad jeg vil med dette sites -

 


Denne Hjemmeside er en del af et ønske om at viderebringe det Verdensbillede som jeg er videregivet i min bog. Mit håb er at jeg derved kan hjælpe mennesker i den udviklingsproces som de lige nu befinder sig i, at hjælpe dem til forståelse, indsigt og erkendelse, og til at opleve tillid til at der er et formål med alt hvad vi møder i vores liv.

Dette formål med vores liv er at finde i os selv, og gennem min bog og denne internetside ønsker jeg at hjælpe mennesker til at opleve og erkende dette formål.

Det er mere end ord når jeg siger, at vi som menneskehed står foran et udviklingstrin der helt bogstavelig vil føre os til en helt ny oplevelse af verden. Denne oplevelse vil være resultatet af et bevidsthedsmæssigt kvantespring, som er umuligt at forestille sig før det sker - men som ikke desto mindre er inden for vores rækkevidde. Konsekvensen af dette bevidstheds-spring vil være markant for menneskeheden og det enkelte menneske. Ved at videregive mit Verdensbillede, og mine informationer om vores udviklingscyklus, ønsker jeg at bidrage til at mennesket møder denne nye epoke i vores udvikling så godt forberedt så muligt.

Gennem personlig oplevelse og erkendelse har jeg fået adgang til informationer som jeg videregiver på 3 måder:

1) Gennem Bogen "Menneskehedens Udviklingscyklus".

Du kan læse om min bog og købe den her på siden. Læs om den HER.

2) Gennem foredrag.

Jeg holder foredrag diverse steder i Danmark. Det vil blive annonceret på denne side hvor det foregår. Hvis du er interesseret i at booke mig til et foredrag så kontakt mig HER.

3) Gennem denne internet side.

Her kan du få rigtig meget information om Menneskehedens Udviklingscyklus. Du kan læse om min bog, læse de 14 Livs-lektioner, læse artikler i mit Livs-bibliotek, se videoer, se mine Livs-illustrationer over livet, og meget mere! Du kan også give mig feedback eller læse min Blog.

Introduktion
Introduktion


Min Bog folder


Kort introduktion

kontakt

 

 


"Det umiddelbare formål med dit liv
er en livsoplevelse
hvor nærværet ikke kompromitteres
af din underbevidsthed