- MINE BØGER -


Hjem Introduktion Min Bog lektioner videoer illustrationer kontakt Hvem er jeg


 


MINE BØGER

- Bøger med fokus på menneskets udvikling -

 

Om bogen – og dens målgruppe.
Bogen henvender sig til dig som vil vide mere om Menneskets store udviklingsproces, og dig der ønsker at forstå din egen plads og rolle i denne sammenhæng.

Et komplet Verdensbillede.
Du bliver i denne bog præsenteret for et Verdensbillede, der beskriver den store udviklingscyklus som vi lige nu befinder os i. Det er et Verdensbillede som indeholder en forklaring på hvad der er dine vigtigste opgaver i livet, på hvor vi skal hen som Menneskehed, og på din tilknytning til denne Menneskehed. Det er et Verdensbillede som fortæller om hvad det er som bliver ved med at drive os frem i vores udvikling, og hvordan vi øger kontakten til denne livskilde. Det er et verdensbillede der forklarer hvorfor vi overhovedet har viljen til konstant at udvikle os, og hvad denne udvikling egentlig skal afstedkomme – set i et perspektiv der går langt ud over din egen personlige  udvikling.

Personlighedens struktur
Dette Verdensbillede giver også helt ny information omkring personlighedens struktur samt en detaljeret beskrivelse af de forskellige bevidstheds- og sindstilstande som du vil opleve under udviklingen af Ego bevidstheden samt højere bevidstheds former.

Om bogen.
Dette er en Introduktion til bogen ”Menneskehedens Udviklingscyklus”. Formålet er at introducere dig for grundelementerne i det Verdensbillede som beskrives i ”Menneskehedens Udviklingscyklus”.

Denne bog handler om vores udvikling fra Solar Plexus (Ego) til Hjerte bevidsthed og om hvordan vi mennesker befinder i sammenstødet mellem disse to 'energier' og har den store udfordring at integrere begge i vores liv. Se beskrivelse af bogen HER. Du kan også købe den HER.

Du finder også bogen andre steder:

www.arnoldbusck.dk
www.bog-ide.dk
www.bog-mystik.dk
www.bogerogpapir.dk
www.boghandleren.dk
www.williamdam.dk
www.detukendtes.dk

 
 
 

kontakt"Alt i vores Udviklingscyklus
drejer sig dybest set om Livsoplevelsen,
det sande ’mysterium’ i Livet.