- MIN MISSION -


Hjem Introduktion Min Bog lektioner videoer illustrationer kontakt Hvem er jeg

 

 

 


MIN MISSION

- Hvad det er jeg ønsker at give videre -

 


Jeg ønsker at give videre til dig de oplevelser der har ført til bogen Menneskehedens Udviklingscyklus - og at give videre at du er en del af en udvikling som består af 2 paralelle udviklingscykler som du har kontakt til via din Overbevidsthed og din Bevidsthed/Underbevidsthed - og jeg ønsker at overbevise dig om at sandheden om denne tilværelse ikke er forbeholdt guruer, mestre, og andre højt udviklede væsener! Den er tilgængelig for dig - lige nu og her! Selv sandheden om formålet med dit liv.

Et Verdensbillede.
Jeg ønsker at vise dig i et helt Verdensbillede som beskriver vores udvikling, både set fra Menneskehedens og det enkelte menneskes perspektiv, og de bagved-liggende kræfter der får denne udvikling til at ske.

Der er en mening med dit Liv.
Jeg ønsker at hjælpe dig til at få tillid til at der er en mening med din tilværelse, en mening som er større end din aktuelle bevidsthed, og at vores udvikling ikke startede med dette liv - og heller ikke slutter med det.

Livslovene.
Jeg ønsker at vise dig at vi alle er underlagt nogle store Livslove og at give dig et detaljeret indblik i hvordan disse Love virker i dit liv - og min Mission er at vise dig at den dybeste lykke, til enhver tid, opstår når du lever i overenestemmelse med disse Livslove!

Ny viden om Personligheden.
Jeg ønsker at give dig ny information omkring personlighedens indre strukturer samt en detaljeret beskrivelse af de forskellige bevidstheds- og sindstilstande som du vil opleve under din nuværende udvikling af Ego bevidstheden samt højere bevidstheds former.

Redskaber til at opnå Lykke.
Jeg ønsker at give dig ny indsigt i tilværelsen, at give dig en ansvarsfølelse overfor dit liv, at give dig en tillid til at der er en mening med alt hvad der sker i det, og at give dig inspiration til at søge lykken og ikke at stille dig tilfreds med mindre.

Et Bevidstheds-netværk som du er en del af.
Jeg ønsker at vise dig at du er en del af et bevidsthedsnetværk som lige nu i din udvikling blandt andet består af forbindelser til andre væsener via din bevidsthed, din Overbevidsthed og kompleks-strukturene i din underbevidsthed. Det er et imponerende netværk som udvikling er ganske afhængig af.

En ny Livsoplevelse - en ny Verden.
Jeg ønsker at vise dig at din største og vigtigste opgave er at du udvikler din oplevelse af livet til at blive det jeg kalder Hjertets Livsoplevelse.
Dette er en helt ny måde at opleve livet - der helt bogstavelig talt vil åbne dine øjne for en ny verden - og derigennem for alvor starte en ny udviklingsperiode for dig.

7 store udviklingsperioder
7 Livsoplevelser
7 personlige Udviklingsspiraler
7 Livsfelter
7 store bevidsthedsudviklinger

Dette definerer tilsammen
vores nuværende udviklings Cyklus
og udgør opskriften på udvikling.

Dette er hvad der sikrer
vores og Kildens Forandring