- LEKTIONER OM LIVET -


Hjem Introduktion Min Bog lektioner videoer illustrationer kontakt Hvem er jeg

 


DE 14 LEKTIONER OVER LIVET

- Lektioner baseret på "Menneskehedens Udviklingscyklus -

 


Her kan du finde 14 Lektioner over Livet, som tilsammen beskriver det Verdensbillede som min bog "Menneskehedens Udviklingscyklus" er bygget op omkring.

De er delt op i følgende 3 dele:

PART-1 : Livslovene bag Menneskehedens udvikling.
PART-2 : Det individuelle Menneskes Bevidsthedsudvikling
PART-3 : Mennesket og Kosmos - om Livsoplevelsen og formålet med vores liv.

Figur henvisningerne i alle lektionerne svarer til dem i bogen og har endvidere samme nummer som de Illustrationer du kan finde på siden over Livs-illustrationerne HER.

Jeg kan anbefale dig først at læse en Introduktion til mit Verdensbillede her:

Kort Introduktion til et verdensbillede
Lang Introduktion til et verdensbillede

1. Lektionerne

PART-I. Menneskehedens Udvikling
Lektion 1. Menneskehedens Udviklingsperioder

Lektion 2. De 2 Evolutionscykler
Lektion 3. Den Bevidste og Overbevidste Evolution I; Livstemaerne
Lektion 4. Den Bevidste og Overbevidste Evolution II; kontakten til det Overbevidste
Lektion 5. Energiaspekter bag Menneskehedens Udviklingsperioder
Lektion 6. Skabelsen af Bevidsthed

PART-2. Menneskets Udvikling
Lektion 7. De personlige Udviklingsspiraler
Lektion 8. Egoets Udviklingsspiral
Lektion 9. Spiraltilstandenes Energier
Lektion 10. Terapi og Livskontakt - forstået ud fra Energibegrebet
Lektion 11. De fraspaltede Bevidstheder og Livsloven

PART-3. Mennesket og Kosmos
Lektion 12. Livsoplevelsen - I
Lektion 13 Livsoplevelsen - II
Lektion 14. Menneskehedens store Netværk

2. Andet materiale

Ordliste

kontakt"Enhver motivation til udvikling udgøres af flere ting,
en grundlæggende energi, som kommer fra Overbevidstheden,
et upersonligt tema, som kommer fra Livstemaerne
samt et personligt indhold, som kommer fra din egen historie