- ILLUSTRATIONER OVER LIVET -


Hjem Introduktion Min Bog lektioner videoer illustrationer kontakt Hvem er jeg


 


ILLUSTRATIONER OVER LIVET

- Illustrationer baseret på "Menneskehedens Udviklingscyklus" -

 

Mine Livs-Illustrationer er en række af Illustrationer som illustrerer de aspekter af livet som bogen "Menneskehedens Udviklingscyklus" handler om. Herunder finder du en oversigt over mine Illustrationer. Tryk på dem for at komme til Illustrationen.. Alle numrene på Illustrationerne svarer til numrene på figurene i bogen, (samt til numrene på Illustrationerne i Livs-lektionerne på denne hjemmeside).


På de individuelle Illustrations-sider er der henvisninger til Lektioner.


LIVSILLUSTRATION 1-65

Illustration 1. Menneskehedens 7 Udviklingsperioder.
Illustration 3. De forskellige Udviklingsperioder.
Illustration 4. Menneskets personligheds struktur og Evolutions processerne.
Illustration 5. Menneskehedens udvikling gennem 2 evolutioner.
Illustration 6. Den Bevidste og Overbevidste Evolution.
Illustration 7. Bevidstheden og Overbevidstheden.
Illustration 8. Det Overbevidste, Det bevidste, og Underbevidstheden.
Illustration 9. Energiens vej fra Overbevidsthed til Bevidsthed.
Illustration 10. Energiens kredsløb gennem Overbevidstheden, Underbevidstheden, Bevidst-heden og ’verden’.
Illustration 11. Sanseorganerne i din Bevidsthed og Overbevidsthed.
Illustration 12. Kontakten til den Bevidste og Overbevidste dimension.
Illustration 13. Fra Kosmisk gnist’ til Bevidst oplevelse.
Illustration 14. De Bevidste og Overbevidste energier i Ego perioden.
Illustration 18. Energierne som drivkraft bag udviklingsperioderne.
Illustration 20. De to evolutioner fører til forandring af bevidstheden gennem Ny-bevidsthed, forankring, og forandring.
Illustration 21. Påvirkningen fra det Overbevidste starter en bevidstheds udvikling.
Illustration 23. Menneskehedens bevidstheds struktur.
Illustration 24. De store Evolutions cykler, udviklingsperioder og de personlige udviklingsspiraler.
Illustration 25. Hjertet starter sin egen bevidstgørelses proces.
Illustration 26. Sanseorganerne i det Bevidste og Overbevidste.
Illustration 27. Udvikling og afvikling af Ego strukturerne.
Illustration 28. Den eksistentielle ensomhed.
Illustration 29. Den Mørke spiral.
Illustration 30. Kendetegn ved Den Mørke Spirals tilstande.
Illustration 31. Bevidsthedsrummet og Den aktuelle Bevidsthed.
Illustration 32. Energien bag Spiralens tilstande.
Illustration 33. Spiralens tilstandenes energier for forskellige individer.
Illustration 34. De personlige udviklingsspiraler og Udviklingsperioderne.
Illustration 36. Energien bag Spiralens tilstandene.
Illustration 37. Energierne i Spiraltilstandene, for mennesker på forskellige udviklingsniveau.
Illustration 38. Energiens kredsløb gennem Overbevidstheden, Underbevidstheden, Bevidstheden og ’verden’.
Illustration 39. Udviklingsspiralerne og Udviklingsperioderne.
Illustration 41. Kendetegn ved Spiralens tilstande.
Illustration 42. Forandring og ændringen af Livsoplevelsen.
Illustration 44. Livsoplevelsen i Rod udviklingsperioden.
Illustration 45. Livsoplevelsen i Pre-Ego udviklingsperioden.
Illustration 46. De forskellige lag i en følelse.
Illustration 47. Egoets Livsoplevelse.
Illustration 48. De forskellige lag i Hjertets livsoplevelse
Illustration 49. Hjertets Livsoplevelse.
Illustration 50. Livstemaer og deres aktivering.
Illustration 51. Liveoplevelsen i Den Guddommelige periode-1.
Illustration 52. Sammenhængen mellem Bevidsthed og Livsfelterne.
Illustration 53. Vores Evolutions Felt – og sammenhæng mellem Livsoplevelse og Livsfelterne.
Illustration 54. Livsoplevelser og Livsfelter.
Illustration 55. De 7 Livsoplevelser i den udviklingscyklus vi befinder os i.
Illustration 56 . De store Livskar – og Livsoplevelserne.
Illustration 57. Kompleksernes organisering i strukturer.
Illustration 58. Kontakten mellem Multi-Ø’er i forskellige individer.
Illustration 59. Udviklingen af netværksbindinger.
Illustration 60. Energierne i den Overbevidste evolution.
Illustration 61. Bevidsthed-Overbevidsthed kontakten.
Illustration 62. Menneskehedens store Netværk.
Illustration 63. Viljens vej.
Illustration 64. Sanseplanerne og vejen til en Guddommelig verden.
Illustration 65. Menneskehedens Udviklings Cyklus
Illustration 66. Kildens Livsoplevelse
Illustration a1. Skabelsen af Egoet og energien bag denne udviklingsperiode.
Illustration a2. Det usynlige Ego.

kontakt