- ILLUSTRATIONER OVER LIVET -


Hjem Introduktion Min Bog lektioner videoer illustrationer kontakt Hvem er jeg

 

 ILLUSTRATION-41
- Kendetegn ved Spiralens tilstande -

Illustration-1

Forklaring til Illustration-41

"Illustrationen viser de vigtigste karakteristika ved de tre hovedtilstande i Ego spiralen. De er som tre verdener med hver deres regler og Livsoplevelse - og det ses at det også bestemmer hvilken terapi som vil virke, og hvad målet for den skal være"

 

 

1. Ekstra information med særlig relevans:

Følgende information har særlig relevans for denne Illustration:

Lektion 7. De personlige Udviklingsspiraler
Lektion 8. Egoets Udviklingsspiral
Lektion 9. Spiraltilstandenes Energier
Lektion 10. Terapi og Livskontakt - forstået ud fra Energibegrebet

2. Ekstra information med generel relevans:

a. Illustrationer

Hvis du vil se de helt essentielle Illustrationer så kan du starte med disse:

Illustration-5.Menneskehedens Udviklingsperioder
Illustration-8. Personlighedens opbygning
Illustration-7. Bevidstheden og Overbevidstheden
Illustration-12. Kontakten til den
Bevidste og Overbevidste dimension
Illustration-13. Fra Kosmisk gnist til Bevidst oplevelse 
Illustration-20. Bevidstheden gennem Ny-bevidsthed, forankring, og forandring
Illustration-25. Hjertet starter sin egen bevidstgørelses proces
Illustration-29.  Den Mørke Spiral 
Illustration-47. Egoets Livsoplevelse
Illustration-48. Hjertets Livsoplevelse
Illustration-53. Vores Evolutions Felt; sammenhæng mellem Livsoplevelse og Livsfelterne
Illustration-56. De store Livskar og Livsoplevelserne
Illustration-62. Menneskehedens store Netværk
Illustration-63. Viljens vej 
Illustration-65. Menneskehedens Udviklings Cyklus 

b. Lektioner

Hvis du vil læse mine Lektioner kan du starte her:

Introduktion til mit Verdensbillede
Lektion 1. Menneskehedens Udviklingsperioder
Lektion 2. De 2 Evolutionscykler
Lektion 7. De personlige Udviklingsspiraler
Lektion 8. Egoets Udviklingsspiral
Lektion 12. Livsoplevelsen - I
Lektion 14. Menneskehedens store Netværk