- ILLUSTRATIONER OVER LIVET -


Hjem Introduktion Min Bog lektioner videoer illustrationer kontakt Hvem er jeg

 

 ILLUSTRATION-32
- Menneskehedens 7 Udviklingsperioder -

Illustration-1

Forklaring til Illustration-32

"Ego spiralen svarer til det udviklingsforløb hvor vi udvikler os fra et væsen med et lavt udviklet primitivt Ego til et væsen med et udviklet og stærkt Ego med indre strukturer såsom komplekser, samt en afgrænset personlig bevidsthed med bevidstheds strukturer. Hver af spiralens tilstande er underlagt forskellige energier der samtidig viser hvilket type terapi som kræves for at man skal komme videre. For en person hvis udviklings niveau ligger mellem Ego og Hjerte perioderne gælder det at i tilstanden ”Vakuum” er den dominerende energi en Pre-Ego energi, og i ”Anti-kompensation” tilstanden er det en bevidst Ego energi. I tilstanden ”Kompensation” er der en nu også en begyndende bevidst Hjerte energi som man påvirkes af og evner at tage ind"

 

 

1. Ekstra information med særlig relevans:

Følgende information har særlig relevans for denne ILlustration:

Lektion 10. Terapi og Livskontakt - forstået ud fra Energibegrebet
Lektion 11. De fraspaltede Bevidstheder og Livsloven

2. Ekstra information med generel relevans:

a. Illustrationer

Hvis du vil se de helt essentielle Illustrationer så kan du starte med disse:

Illustration-5.Menneskehedens Udviklingsperioder
Illustration-8. Personlighedens opbygning
Illustration-7. Bevidstheden og Overbevidstheden
Illustration-12. Kontakten til den Bevidste og Overbevidste dimension
Illustration-13. Fra Kosmisk gnist til Bevidst oplevelse 
Illustration-20. Bevidstheden gennem Ny-bevidsthed, forankring, og forandring
Illustration-25. Hjertet starter sin egen bevidstgørelses proces
Illustration-29.  Den Mørke Spiral 
Illustration-47. Egoets Livsoplevelse
Illustration-48. Hjertets Livsoplevelse
Illustration-53. Vores Evolutions Felt; sammenhæng mellem Livsoplevelse og Livsfelterne
Illustration-56. De store Livskar og Livsoplevelserne
Illustration-62. Menneskehedens store Netværk
Illustration-63. Viljens vej 
Illustration-65. Menneskehedens Udviklings Cyklus 

b. Lektioner

Hvis du vil læse mine Lektioner kan du starte her:

Introduktion til mit Verdensbillede
Lektion 1. Menneskehedens Udviklingsperioder
Lektion 2. De 2 Evolutionscykler
Lektion 7. De personlige Udviklingsspiraler
Lektion 8. Egoets Udviklingsspiral
Lektion 12. Livsoplevelsen - I
Lektion 14. Menneskehedens store Netværk