- Bogen Egoet -


Hjem Introduktion Min Bog lektioner videoer illustrationer kontakt Hvem er jeg


 


EGOET
- Dets fødsel, formål og forvandling -

 

Hvad er Egoet? Hvordan lever vi med det? Kan Egoet ændre sig? Har vi altid haft et Ego, og vil vi altid have et Ego? Har det et formål, og hvad betyder Egoet for vores udvikling? Dette er spørgsmål, som optager rigtig mange mennesker. Denne bog handler om Egoet og om dets rolle i vores liv og udvikling.
Vi er et sted i vores udvikling hvor der er stor fokus på Egoet, og hvor du bliver udsat for mange udfordringer, der involverer Egoet. Ordet Ego dækker over en identitet, men også over en særlig måde at opleve livet på, en måde der bygger på et specifikt regelsæt, som jeg vil beskrive.
Kun ved at forstå hvordan og hvorfor Egoet overhovedet opstod, kan vi få indsigt i hvorfor det virker som det gør lige nu i vores liv. Denne bog er derfor mere end en øjebliksbeskrivelse af Egoet. Den viser dig Egoet i et udviklingsspektiv hvor du skal se, at ligesom Egoet skabes og udvikles, da vil det med tiden også afvikles. Som erstatning for det dualistiske ‘Ego-livssyn’ vil du fyldes af et livssyn som jeg kalder den ’den enhedsorienterede livsoplevelse’ og af en bevidsthed jeg kalder ’Hjerte bevidstheden’.
Sidstnævnte er faktisk allerede nu ved at indfinde sig, hvilket i den grad har sat ekstra fokus på dine udfordringer med Egoet. Egoet er angstprovokeret af det nye livssyn, men på den anden side spiller netop Egoet en helt central rolle i at hjælpe dig til at kunne evne denne nye, og fundamentalt anderledes, måde at opleve livet på. At fornægte Egoet, eller at stoppe med at udleve det, har derfor alvorlige konsekvenser. 

 

 

"Du er fuld af Identiteter,
som hver viser dig en virkelighed.
Det er op til dig at vælge imellem dem"