- MIN BOG -


Introduktion Min Bog lektioner videoer illustrationer kontakt Hvem er jeg

 

- MIN BOG -
- "Menneskehedens Udviklingscyklus" -
 377 sider, Illustreret, ISBN 978-87-994675-1-8 (udgivet ved forlaget LUX)

 

Her kan du læse om min bog "Menneskehedens Udviklingscyklus", om dens formål, om hvordan den blev til, og meget mere. Bogen beskriver Menneskehedens Udvikling og de kræfter som ligger bag den, og er resultatet af en række af erkendelser som dominerede mit liv over en periode på 2 år. Du kan købe den HER.
Du kan også læse nogle udvalgte Lektioner forneden.

Du kan også vælge at læse min bog "Introduktion til Menneskehedens Udviklingscyklus" (76 sider, Illustreret, ISBN 978‐87‐994675‐3‐2), som indeholder alle de væsentlige erkendelser i en mere komprimeret form. Se den HER.

Bogen kan inddeles i 3 dele:

Part 1) Menneskehedens udviklingsproces; de to sideløbende Evolutioner.

Læs her om udviklingen set fra Menneskehedens perspektiv. Jeg beskriver de to sideløbende Evolutioner, Den Bevidste og Overbevidste evolution, og alle de 7 store Udviklingsperioder. Du kan også her læse om energiaspektet bag alle udviklingsperioderne, og endelig vil jeg beskrive præcis hvordan de 2 evolutionsprocesser tilsammen udgør den præcise "opskrift" på bevidsthedsudviklng.

Part 2) Det enkelte Menneskes udvikling; de personlige udviklingsspiraler

Denne del af bogen har fokus på det enkelte menneskes udviklingsproces, set i det perspektiv som den første del af bogen har givet os. Hver af de store udviklingsperioder repræsenterer et udviklingstema som varetages for det individuelle menneske af de personlige Udviklingsspiraler. Disse spiraler vil jeg beskrive med særlig fokus på Egoets og Hjertets udviklingsspiraler da det er dem som er aktuelle for mennesket. Jeg vil vise hvordan disse spiraler og de forskellige dele af personligheden (særligt Bevidstheden og Overbevidstheden) spiller sammen med og udvikles af de 2 evolutionsprocesser og du vil se hvilke udviklings-udfordringer som er de vigtigste lige nu.

Part 3) Livsoplevelsen og Formålet med dit liv; udviklingen af din Livsoplevelse via bevidsthedsnetværket

I denne sidste del af bogen vil jeg fokusere på hvad der er formålet med den udvikling som vi lige nu befinder os i. Du skal her høre om det Menneskehedens store Netværk", et netværk som forbinder alle mennesker til hinanden og som gør at vi udvikler os ved hjælp af hinanden. Du skal høre om den oprindelige Livsvilje og Livskilde og hvordan den manifesterer sig i hvert enkelt individ, og hvordan hele vores udvikling handler om at udvikle vores Livsoplevelse. Hver eneste af de forskellige udviklingsperioder er knyttet til sin egen Livsoplevelse og alle disse vil nøje blive beskrevet. Alt dette vil afsluttes med en beskrivelse af formålet med vores alles liv og en beskrivelse af de kræfter som det er din opgave at leve i overenestemmelse med. Når det lykkes, da har du fundet opskriften på lykke - og taget et skridt mod at opleve livet på denne nye måde som jeg kalder Hjertets Livsoplevelse. Når det lykkes da vil du helt bogstaveligt opleve "en ny Verden", en verden der ikke længere opleves gennem Egoets Livsoplevelse.


Min Bog folder

Introduktion

Mine illustrationer

Læs om
Personligheden

Læs om de 2
Evolutioner

Læs om
Livsoplevelsen

Læs om Udviklings-
perioderne

Læs om de personlige udviklingsspiraler

Læs om Menneske-hedens Netværk

Læs om Terapi og Spiraltilstande

Læs om hvordan ny bevidsthed skabes
 


 

 
kontakt"Udvikling handler om at integrere i Bevidstheden
den Livsoplevelse
som Overbevidstheden allerede evner”